Kontrowersje z Shein i Temu. Resort domaga się wyjaśnień - Blaber