Comfort culture, czyli kultura niosąca pocieszenie - Blaber