Fiat 500X Yachting. Ucieczka przed zazdrosnym tłumem. - Blaber