„Magia Nagości” – dlaczego uważam, że ten program wiele nas uczy? - Blaber