Przemoc to proces - 3 fazy cyklu przemocy - Blaber