6 zdań, które powinno usłyszeć dziecko każdego dnia - Blaber