A Ty, łapiesz się czasami na efekt utopionych kosztów? - Blaber