A.Duda: państwa mają prawo do suwerenności w sprawach wewnętrznych - Blaber