Double-double Gortata, zwycięstwo Wizards w Nowym Jorku - Blaber