Hollande i Merkel obchodzili wspólnie 100. rocznicę bitwy pod Verdun - Blaber