Katowice: obchody 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego - Blaber