Pielęgniarki z CZD: opieka w szpitalu jest zapewniona - Blaber