Pielęgniarki z CZD: strajkujemy dalej; propozycje dyrekcji nie do przyjęcia - Blaber