Premier: zwykli obywatele będą mieli swoich reprezentantów w rządzie - Blaber