Rosja: defilada wojskowa na Placu Czerwonym - Blaber