Ryszard Petru apeluje o udział w manifestacji organizowanej 12 marca - Blaber