SLD: zamiast jednego lidera opozycji powinno być siedmiu wspaniałych - Blaber