Timmermans: Opublikowanie i wdrożenie wyroku TK punktem wyjścia do dialogu - Blaber