Próchnica - najbardziej demokratyczna choroba świata - Blaber