Najbardziej zaskakujące przedmioty wystawione na licytację dla WOŚP - Blaber