Beata Szydło popiera inicjatywę całkowitego zakazu aborcji - Blaber