Bez porozumienia w CZD, pielęgniarki nie wykluczają zaostrzenia protestu - Blaber