CZD: bez porozumienia, kolejne rozmowy w środę o godz. 12 - Blaber