Dwie osoby uratowane spod gruzów ponad 60 godzin po trzęsieniu ziemi - Blaber