Jemen: rząd zaakceptował oenzetowską propozycję porozumień pokojowych - Blaber