Już 233 ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi w Ekwadorze - Blaber