Kaczyński: zalecenia KW brane pod uwagę w zakresie zgodnym z prawem - Blaber