Kanclerz Merkel: utrzymanie otwartych granic i euro priorytetem - Blaber