Kard. Nycz: Konstytucja 3 Maja ważnym testamentem Pierwszej Rzeczypospolitej - Blaber