KE: 23 maja opinia nt. Polski, jeśli nie będzie postępu w sprawie TK - Blaber