Kim chwali na zjeździe partii sukcesy Korei Płn. w dziedzinie zbrojeń - Blaber