Komisja kontynuowała rozpatrywanie projektu zmian w służbie cywilnej - Blaber