Komisja Wenecka zaczęła w podkomisjach prace w sprawie TK - Blaber