Komórki macierzyste – pomoc w sportowych urazach - Blaber