Korpus NATO ze Szczecina gotowy do dowodzenia tzw. „szpicą” - Blaber