Macierewicz: celem jest trwałe stacjonowanie w Polsce sił NATO i USA - Blaber