Macierewicz: koncepcja obrony terytorialnej – w najbliższych dniach - Blaber