Macierewicz: polski punkt widzenia podzielany w NATO - Blaber