Środki na przygotowania do igrzysk w Rio najwyższe od siedmiu lat - Blaber