Minister zdrowia w Centrum Zdrowia Dziecka - Blaber