Tortury "system sprawiedliwości" w Średniowieczu - Blaber