Nie ma informacji nt. rozmów w sprawie porozumienia w CZD - Blaber