Niemiecka policja: w Berlinie doszło do napaści seksualnych na kobiety - Blaber