Nowoczesna wycofała wniosek o to, by Sejm zajął się projektem zmian w ustawie o TK - Blaber