Ordo Iuris proponuje: pomoc państwa zamiast aborcji - Blaber