Petru: w najbliższym czasie nie przewiduję transferów z PO do Nowoczesnej - Blaber