Petru zaproponował prezydentowi powołanie Komisji Dialogu ws. TK - Blaber