Płk. Pawlikowski: funkcjonariusze BOR wykonali zadanie wzorcowo - Blaber