PO: w czerwcu cykl debat programowych i duża konferencja samorządowa - Blaber