PO: Szydło nie jest uczciwym partnerem w sprawach międzynarodowych - Blaber